Κοινοτικό Συμβούλιο Κυπερούντας: Тендеры


E-mail: kskype@cytanet.com.cy
Телефон: +357 25813204
Страна: Кипр
Город: Λεμεσός
Адрес: Κοινοτικό Συμβούλιο Κυπερούντας
1ης Απριλίου 18
Λεμεσός
4876
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 4876
Τηλέφωνο: +357 25813204
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kskype@cytanet.com.cy
Φαξ: +357 25532556
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
10 авг

Номер: 11537965

Страна: Кипр

Источник: TED