Κοινοτικό Συμβούλιο Βουνίου: Тендеры


E-mail: vouni_village@yahoo.com
Телефон: +357 25942335
Страна: Кипр
Город: Λεμεσός
Адрес: Κοινοτικό Συμβούλιο Βουνίου
Πλατεία Αγνοουμένων 1
Λεμεσός
4772
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 4772
Τηλέφωνο: +357 25942335
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vouni_village@yahoo.com
Φαξ: +357 25943343
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
12 окт

Номер: 12789704

Страна: Кипр

Источник: TED