Δήμος Ιδαλίου: Тендеры


E-mail: health@dali.org.cy
Телефон: +357 22444894
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Δήμος Ιδαλίου
Γρ. Διγενή 20A
Λευκωσία
2540
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 2540
Τηλέφωνο: +357 22444894
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: health@dali.org.cy
Φαξ: +357 22444889
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 3
03 ноя

Номер: 13297845

Страна: Кипр

Источник: TED

03 ноя

Номер: 13297747

Страна: Кипр

Источник: TED

02 ноя

Номер: 13270570

Страна: Кипр

Источник: TED