Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου: Тендеры


E-mail: n.tofaridou@hrdauth.org.cy
Телефон: +357 22390222
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Αναβύσσου 2, Στρόβολος
Λευκωσία
2025
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2025
Υπόψη: κυρίας Νάντιας Τοφαρίδου
Τηλέφωνο: +357 22390222
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: n.tofaridou@hrdauth.org.cy
Φαξ: +357 22390368
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.anad.org.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
всего: 3
05 апр

Номер: 8914483

Страна: Кипр

Источник: TED

15 мар

Номер: 8407611

Страна: Кипр

Источник: TED

23 фев

Номер: 298489

Страна: Кипр

Источник: TED